หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 35 งาน

1. หัวหน้าแผนกสงเสริมการตลาดภาตตะวันออก

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาดเขตภาคตะวันออก วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคเหนือตอนบน

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคเหนือตอนบน วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคอีสานล่าง

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคอีสานล่าง วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุมุดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ผู้ช่วยผู้จัดการ Key Account ภาคใต้

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด ประจำเขตภาคใต้ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุมดูแลงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานขายหน่วยรถเงินสดเขตต่างจังหวัด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ออกปฎิบัติหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสดประจำต่างจังหวัดต่าง ๆ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 - 20,000
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรเครื่องกล

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

รายเอียดของงานมีดังนี้
1. รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการ
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคตะวันออก

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุม ดูแลงานฝ่ายส่งเสริมการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงานขับรถต่างจังหวัด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ขับรถให้กับพนักงานขายไปตามจังหวัดที่กำหนดให้ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงานขับรถคลังสินค้าและจัดส่ง

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้าตาม Order วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานขับรถการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ขับรถให้กับพนักงานพีซี ประจำฝ่ายการตลาด ออกตลาดและงานกิจกรรมต่าง ๆ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการตลาดภาคเหนือตอนล่าง

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานพนักงานพีซี ร้านค้า ของหน่วยส่งเสริมการตลาดประจำภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานพีซี ( Part Time )

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

เป็นพนักงานพีซีชงชิมผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน 300
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. หัวหน้าแผนก Key Account เขตกรุงเทพฯ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ควบคุมดูแลงานด้านการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. หัวหน้าหน่วยภาคใต้ตอนล่าง

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านพีซี ส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด ( ภาคใต้ )

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านสิค้าอุปโภค บริโภค ส่วนงานการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. พนักงานขายต่างจังหวัด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ปฎิบัติงานพนักงานขายหน่วยรถเงินสด ต่างจังหวัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" และ "คว
วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 7500
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภํณฑ์ของบริษัท วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแล งานดานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเครื่องห่อ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, และระบบไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. พนักงานส่งเสริมการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

พนักงานส่งเสริมการขาย,จัดเรียงสินค้า, ชงชิม, รับทั้งพีซีประจำ และพีซี Part Time เป็นจำนวนมาก วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. หัวหน้าแผนกส่งเสริมการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลสินต้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธการตลาด วันที่ 19 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานขาย

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำคลังสินค้าสาขาจามจุรี วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. ช่างไฟฟ้า

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลระบบงานไฟฟ้า วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. หัวหน้าแผนกช่างแอร์

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็นของบริษัท วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( รปภ. )

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลรักษาความปลอดภัย, ทรัพย์สินของบริษัทฯ วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. หัวหน้าหน่วยพัฒนาธุรกิจ

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านอาหารและโภชนาการ วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. หัวหน้าหน่วยบริหารผลิตภัณฑ์

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลด้านผลิตภัณฑ์บะหมี่ของบริษัทฯ วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. หัวหน้าเขตการตลาด

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้านส่งเสริมการขาย / พีซี วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. หัวหน้าหน่วย Traditional Trade

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้าน Traditional Trade ภาคกลาง/ตะวันออก และ TT. ภาคใต้ ส่งเสริมการขาย / การตลาด วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. หัวหน้าหน่วย Modern Trade

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

ดูแลงานด้าน Modern Trade / ภาคกลาง/ตะวันออก และ TT. ภาคใต้ ส่งเสริมการขาย / การตลาด วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. ช่างแอร์

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด

งานซ่อมบำรุง / ดูแลรักษาแอร์ภายในบริษัทฯ วันที่ 11 ก.พ. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครปฐม

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี